Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ปี ๒๕๖๒

PBPiyamaharaj23Oct2562C

PBPiyamaharaj23Oct2562A

วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๐๘.๓๐ น. ณ ลานหน้าพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย มอบหมายให้นางกรองทอง บุญทิพย์จำปา รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ปี ๒๕๖๒  โดยมีองค์กรภาคเครือข่ายโรงเรียนพิบูวิทยาลัย  นายพินิจ อ่อนไสว นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย, คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าพิบูลวิทยาลัย, ผู้แทนประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน  ร่วมพิธีฯ เพื่อน้อมเกล้ารำลึกถึงพระมาหกรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยมาจนถึงทุกวันนี้

<< ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด >>icon new

 

 

f t g m