Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม.๔ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ภาคเช้า)

PBM4 5Classroommeeting17Nov2562A

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. ณ ลานเอนกประสงค์(โดมใหญ่) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายพินิจ  อ่อนไสว นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.๔  ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีนายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณะครูให้การต้อนรับฯ โดยท่านประธานในพิธีฯ ท่านนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  ได้กล่าวถึงการขอให้ท่านผู้ปกครองได้ติดตามเรื่องการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียน หลังจากผ่านช่วงเวลาภาคเรียนที่ ๑ มาแล้ว  และกล่าวเชิญชวนท่านผู้ปกครองได้มาเดินเที่ยวชมกิจกรรมงานฤดูหนาว ประจำปี ๒๕๖๒ จัดระหว่างวันที่ ๒๙ พ.ย.- ๗ ธ.ค.๒๕๖๒  โดยสมาคมผู้ปกครองฯ เพื่อนำรายได้มาช่วยในการสนับสนุนพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ ของโรงเรียน  จัดงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือสาธารณะประโยชน์ต่างๆภายในจังหวัดลพบุรี  ช่วงสุดท้ายได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกๆท่านที่เสียสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้   ลำดับต่อมา นายสุพจน์  มนปราณีต ประธานเครือผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  ได้พบกับท่านผู้ปกครอง  โดยได้กล่าวขอให้ท่านผู้ปกครองประสานความร่วมมือกันในการกำกับดูแลบุตรหลานและการเก็บรวบรวมผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ประโยชน์แก่ตัวนักเรียน  ลำดับต่อมา นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  ได้พบกับท่านผู้ปกครองนักเรียน โดยได้กล่าวถึงผลงานรางวัลเหรียญทองและนักเรียนได้เป็นตัวแทนของจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการในระดับภาคฯ ณ จ.สมุทรปราการ และได้การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องระยะเวลาในการรับสมัครฯ ซึ่งขอให้ท่านผู้ปกครองได้ติดตามข่าวการประชาสัมพันธ์จากทาง สพฐ.และข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนอีกครั้ง  จากนั้น ท่านผู้ปกครองได้แยกไปยังห้องเรียนต่างๆ เพื่อพบกับคุณที่ปรึกษาเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ต่อไป  ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกๆท่านที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมในวันนี้

<< ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด >>icon new

 

f t g m