Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมวัดในโรงเรียน(๑๙ พ.ย.๒๕๖๒)

PBWatinschool19Nov2562A

PBWatinschool19Nov2562C

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๐๗.๑๕ น. ณ วิหารหลวงพ่อขาว วัดพระยาออก โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย นางกรองทอง บุญทิพย์จำปา รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ คณะครูและนักเรียน สวดมนต์ไหว้พระ ฟังธรรมะ และทำบุญตักบาตรร่วมกันในกิจกรรมวัดในโรงเรียน ซึ่งในวันนี้ตรงกับวันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒)

<< ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด >>icon new

 

f t g m