Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมประกาศเกียรติคุณนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ ๑๔

PBJapanLanguage19Nov2562A

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๐๘.๐๘ น. ณ วิหารหลวงพ่อขาว วัดพระยาออก โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  แสดงความชื่นชมยินดีและมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์จากการแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ ๑๔ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม ได้แก่ ๑.นายพิชญ์กาน พงษ์นิล  ๒.นางสาวณัฎฐากร  ราชแก้ว ๓. นางสาวทัศน์สุภา แสนโกศิก  ระดับชั้น ม.๖/๑๘ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่น โดยมีคุณครูเกวลี จันทร์ทอง เป็นคุณครูผู้ดูแลฝึกซ้อมจัดส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฯ

<< ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด >>icon new

 

f t g m