Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ร่วมการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒

PBFootballteam22Nov2562

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย มอบหมายให้คุณครูณรงค์ฤทธิ์ เศรษฐหิรัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พละศึกษา นำทีมฟุตบอลของโรงเรียนฯ เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษา รุ่นอายุ ๑๘ ปี ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สนามเฉลิมพระเกียรติฯ คลอง ๖ ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ในโอกาสนี้ชาวพิบูลวิทยาลัยขอเป็นกำลังใจและอวยพรให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ ประสพผลสำเร็จกับการแข่งขันฯในครั้งนี้

 

f t g m