Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมการสอบธรรมศึกษาสนามหลวงชั้น ตรี โท เอก ประจำปี ๒๕๖๒

PBThummasanamluang29Nov2562A

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมพิบูลสงคราม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ร่วมกับสำนักแม่กองสนามหลวง จัดกิจกรรมการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๒  โดยมีคณะครูกลุ่มสระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ปฏิบัติหน้าที่คุมสอบและประสานงานการจัดสอบในครั้ง ซึ่งมีนักเรียนของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ระดับชั้น ม. ๕ และโรงเรียนวรพิทยา ลพบุรี  ร่วมเข้าสอบตามเวลาที่กำหนด

 

f t g m