กิจกรรมการสอบธรรมศึกษาสนามหลวงชั้น ตรี โท เอก ประจำปี ๒๕๖๒

Category: News2562
Published: Friday, 29 November 2019 10:32
Written by Super User
Hits: 174

PBThummasanamluang29Nov2562A

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมพิบูลสงคราม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ร่วมกับสำนักแม่กองสนามหลวง จัดกิจกรรมการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๒  โดยมีคณะครูกลุ่มสระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ปฏิบัติหน้าที่คุมสอบและประสานงานการจัดสอบในครั้ง ซึ่งมีนักเรียนของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ระดับชั้น ม. ๕ และโรงเรียนวรพิทยา ลพบุรี  ร่วมเข้าสอบตามเวลาที่กำหนด