Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

พิธีเปิดงานฤดูหนาวลพบุรี ประจำปี ๒๕๖๒

PBWinter29Nov2562A

PBWinter29Nov2562C

PBWinter29Nov2562E

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๑๙.๕๐ น. ณ เวทีกองอำนวยการงานฤดูหนาวลพบุรี โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี  นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดงานฤดูหนาวลพบุรี ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีนายพินิจ  อ่อนไสว นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานฯ หลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดงานแล้ว  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและภรรยา  ได้เยี่ยมชมนิทรรศการทางการศึกษาของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย โดยมีนางกรองทอง บุญทิพย์จำปา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กลุ่มบริหารวิชาการ รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับและนำชมกิจกรรมต่างๆภายในนิทรรศการ  ในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ภรรยา ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีฯและขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานในค่ำคืนนี้ จากนั้นบนเวทีกองอำนวยการมีการแสดงของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เช่น การแสดงโปงลาง, การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งพิบูลวิทยาลัย ฯลฯ  สำหรับงานฤดูหนาวลพบุรี ประจำปี ๒๕๖๒ จัดระหว่างวันที่ ๒๙ พ.ย. - ๗ ธ.ค. ๒๕๖๒ นี้

<< ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด >> icon new

 

f t g m