กิจกรรมงานฤดูหนาวลพบุรี(๓๐ พ.ย.๒๕๖๒)

Category: News2562
Published: Saturday, 30 November 2019 21:14
Written by Super User
Hits: 164

PBWinter30Nov2562A

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น. ณ เวทีกองอำนวยการงานฤดูหนาวลพบุรี โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี  มีการแสดงในชุดต่างๆ นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆและจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ที่นำการแสดงอันสวยงามในชุดต่างๆ มาสร้างความประทับใจแก่ผู้ปกครองและผู้ชมที่มาเที่ยวชมงานฤดูหนาว  ซึ่งในโอกาสนี้ จ.ส.อ.จตุรงค์ กุลแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน , นายพิริยะ เกตุสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กลุ่มบริหารแผน งบประมาณและบุคคล  และนายประเสริฐ ดิษกร  รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กลุ่มบริหารทั่วไป ร่วมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนด้วย