Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

บรรยากาศงานฤดูหนาวลพบุรี ปี ๒๕๖๒ ชุดที่ ๑

 บรรยากาศงานฤดูหนาวลพบุรี ปี 2562 ชุดที่ 1(29-30 พ.ย. 2562)

 

f t g m