Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร ,วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ งานฤดูหนาวลพบุรี ปี ๒๕๖๒

PBWinter05Dec2562B

PBWinter05Dec2562A

PBWinter05Dec2562C

วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๒๐.๕๐ น. พิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร ,วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ  งานฤดูหนาวลพบุรี ปี ๒๕๖๒ โดยมี นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีและประธานที่ปรึกษานายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีฯ, นายพินิจ อ่อนไสว นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการจัดงานฯ แขกผู้มีเกียรติ  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร  คณะครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีที่มาเที่ยวชมงานฤดูหนาวลพบุรี  ร่วมในพิธีอันสำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย  หลังเสร็จสิ้นพิธี  มีการจุดพลุหลากหลายชุดสร้างความสวยงามบนท้องฟ้ายามค่ำคืนและสร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมในพิธีและประชาชนที่มาเที่ยวชมงานฯเป็นอย่างมาก

 

f t g m