Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ไทย-อเมริกา-นิวซีแลนด์ โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนรัฐบาลอเมริกา-นิวซีแลนด์

PBMOUStudent03Dec2562

เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบุลวิทยาลัย  ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ไทย-อเมริกา-นิวซีแลนด์ โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนรัฐบาลอเมริกา-นิวซีแลนด์ จัดโดย สถาบัน เอ็ดยูเคชั่น แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ เอ็กซเพิร์ท (EduDee)

  

f t g m