Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมนักเรียนชนะเลิศการแข่งขันเขียนตามคำบอก เทศกาลภาษานานาชาติ

PBWritecompettion10Jan2563A

วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยคุณครูสุพัตรา นันทิทัน คุณครูอรอุมา พุดต้น นำนักเรียนเข้ามร่วมการแข่งขันเขียนตามคำบอก (คำทับศัพท์)  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เทศกาลภาษานานาชาติ จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ซึ่งผลการแข่งขัน  นางสาวภัสพร มังกรทอง ระดับชั้น ม.๕/๒ ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมทุนการศึกษา ๑,๕๐๐ บาท และนางสาวอภิสราภ์ อยู่ยง ระดับชั้น ม.๕/๒๐ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ พร้อมทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท  ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับคุณครูผู้ฝึกซ้อม นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ ที่สามารถนำเกียรติยศชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนฯ ไว้ ณ โอกาสนี้

(ขอขอบคุณภาพข่าวจากเฟ๊ซบุ้คคุณครูสุพัตรา นันทิทัน)

 

f t g m