Copyright 2021 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร(หญิง) ชั้นปีที่ ๓

PBSTDSoldier11Feb2563

เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๑๖.๔๐ น. ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร(ภาคสนาม) มทบ.๑๓ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย พร้อมด้วยนายประเสริฐ ดิษกร รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป คณะครูผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร  เยี่ยมชมการฝึกให้กำลังใจและมอบสิ่งของจำเป็นแก่นักเรียนหญิงที่เข้าร่วมการฝึกภาคสนามประจำปี ๒๕๖๒

(ขอขอบคุณภาพจากคุณครูเบญจวรรณ ซื่อสัตย์)

 

f t g m