Copyright 2021 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

รางวัลชนะเลิศ การประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

PBPraywinnerMakhabucha07Feb2563

เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย   มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยคุณครูฉัตรชัย พุ่มเถื่อน และคณะฯ นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันมาฆบูชา จัดโดยมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย โดยผลการประกวดทีมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

(ขอขอบคุณภาพและข่าวจากคุณครูฉัตรชัย พุ่มเถื่อน)

 

f t g m