Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประชาสัมพันธ์:การแข่งขันกีฬานักเรียน ธนาคารออมสิน ปี ๒๕๖๒ (รอบคัดเลือกระดับจังหวัด)

PR GSBSport2562D1Website

การแข่งขันกีฬานักเรียน ธนาคารออมสิน ปี ๒๕๖๒ (ฟุตบอล, วอลเล่ย์บอล, บาสเกตบอล รอบคัดเลือกระดับจังหวัด)
ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี

 

f t g m