Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประชาสัมพันธ์:กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

speakerประชาสัมพันธ์:กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม - ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

- ตารางสอบระดับชั้น ม.๔ คลิ๊กที่นี่ icon new

- ตารางสอบระดับชั้น ม.๕ คลิ๊กที่นี่ icon new

- ตารางสอบระดับชั้น ม.๖ คลิ๊กที่นี่ icon new

 

 

 

 

 

 

f t g m