Copyright 2021 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง การปิดเรียนกรณีพิเศษ

speakerประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

เรื่อง การปิดเรียนกรณีพิเศษ

ด้วยโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กำหนดจัดทำโครงการศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนบริบทเครือข่ายมัธยมศึกษา  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารการศึกษา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านประกาศทั้งหมด PDF File graphics click here 822293

 

 

 

 

 

 

f t g m