ประชาสัมพันธ์:สำนักงาน สกสค.ลพบุรี ปิดทำการ

Category: NewsAttention_General2562
Published: Friday, 13 September 2019 12:52
Written by Super User
Hits: 478

speakerเนื่องด้วย สำนักงาานคณะกรรมการ สกสค.

จัดโครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันการทุจริต

สำนักงาน สกสค.จังหวัดลพบุรี

ขอแจ้งปิดทำการ ระหว่าง ๒๐-๒๔ กันยายน ๒๕๖๒