Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประชาสัมพันธ์:กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

speakerกำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

- ระดับ ชั้น ม.๔ สอบวันที่ ๒๓, ๒๕-๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

- ระดับ ชั้น ม.๕ สอบวันที่ ๒๓, ๒๔, ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

- ระดับ ชั้น ม.๖ สอบวันที่ ๒๔-๒๕, ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

>>> ตารางสอบทั้งหมด คลิ๊กที่นี่ PDF File icon new

 >>> ห้องสอบทั้งหมด คลิ๊กที่นี่  PDF File icon new

 

 

 

 

f t g m