Copyright 2021 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประชาสัมพันธ์:เชิญชมการประกวดวงดนตรี Pibul Music Contest 2020 และการประกวด Cover Dance 2020

PR Pibulmusiccontest2563Website

** เชิญชมกิจกรรมการประกวดวงดนตรี - งาน Open House 2020 **
(จัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย)
 ** เชิญชมกิจกรรมการประกวด Cover Dance 2020 - งาน Open House 2020 **
(จัดโดยชุมนุม Cover Dance โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย)

 

f t g m