Copyright 2021 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประชาสัมพันธ์:กำหนดการสอบภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

speakerกำหนดการสอบภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓


- ระดับ ชั้น ม.๔ สอบวันที่ ๑๗, ๑๙-๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

- ระดับ ชั้น ม.๕ สอบวันที่ ๑๘-๑๙, ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

- ระดับ ชั้น ม.๖ สอบวันที่ ๑๗-๑๘, ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓


>>> ตารางสอบทั้งหมด คลิ๊กที่นี่ PDF File icon new

>>> ห้องสอบทั้งหมด คลิ๊กที่นี่  PDF File icon new

 

f t g m