Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประชาสัมพันธ์: เรื่องการจัดซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

speakerกำหนดยื่นข้อเสนอในวันที่  ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องพัสดุและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารแผน งบประมาณและบุคคล อาคารหอประชุมพิบูลสงคราม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย และกำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องพัสดุและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารแผน งบประมาณและบุคคล อาคารหอประชุมพิบูลสงคราม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

รายละเอียดทั้งหมดคลิ๊กที่นี่ pdf files  , , , , , , , , , ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔

 

 

 

 

 

 

 

f t g m