ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงอาหาร โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

Category: NewsAttentions_AssetBuy2562
Published: Wednesday, 01 May 2019 08:23
Written by Super User
Hits: 550

speakerประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

เรื่อง การรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงอาหาร โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร

ขอและยื่นใบสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ภายในเวลาราชการ ณ กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย หรือติดต่อสอบถาม คุณครูปิยธิดา ฉายสว่าง โทร. ๐๙-๖๘๘๙-๒๕๘๐ , คุณครูโสรดา ทวีคูณ โทร.๐๘-๓๔๓๖-๖๐๖๖

 

อ่านประกาศทั้งหมด(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) PDF File หน้าที่ , , , , , , ใบสมัคร