Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

speakerประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ด้วยโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาดนตรีศึกษา(ดนตรีสากล) จำนวน ๑ อัตรา อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท ด้วยเงินโครงการห้องเรียนดนตรีเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ(ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ ๘ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) ตามรายละเอียดและหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

อ่านประกาศทั้งหมด PDF Files หน้าที่ ๑ , ,

 

 

 

 

 

 

f t g m