ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน

Category: NewsAttentions_AssetBuy2562
Published: Thursday, 11 July 2019 14:51
Written by Super User
Hits: 199

speakerประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน

ด้วยโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งแม่บ้าน จำนวน ๔ อัตราอัตราเงินเดือน ๙,๖๐๐ บาท ด้วยเงินระดมทรัพยากร(ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓)

กำหนดการรับสมัคร

ให้ผู้สมัครติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคคล กลุ่มบริหารแผน งบประมาณและบุคคล โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๒-๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.(ในวันและเวลาราชการ)  

อ่านประกาศทั้งหมด PDF Files หน้าที่ ๑ , ,