Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จำหน่ายน้ำดื่ม

speakerประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จำหน่ายน้ำดื่ม

ด้วยโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จำหน่ายน้ำดื่ม จำนวน ๔ อัตรา อัตราค่าจ้าง ๓๒๐ บาทต่อวัน ด้วยเงินสวัสดิการโรงเรียน(ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓)

กำหนดการรับสมัคร
ให้ผู้สมัครติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคคล กลุ่มบริหารแผน งบประมาณและบุคคล โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ได้ตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.(ในวันและเวลาราชการ)  

อ่านประกาศทั้งหมด PDF Files คลิ๊กที่นี่

 

 

 

f t g m