ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน

Category: NewsAttentions_AssetBuy2562
Published: Monday, 02 September 2019 14:17
Written by Super User
Hits: 458

speakerประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน

ด้วยโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งแม่บ้าน จำนวน ๔ อัตรา  อัตราเงินเดือน ๙,๖๐๐ บาท ด้วยเงินระดมทรัพยากร(ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓)

กำหนดการรับสมัคร
ให้ผู้สมัครติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคคล กลุ่มบริหารแผน งบประมาณและบุคคล โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ได้ตั้งแต่วันที่ ๓-๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.(ในวันและเวลาราชการ)  

อ่านประกาศทั้งหมด PDF Files คลิ๊กที่นี่