Copyright 2021 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาสังคมศึกษา

ผู้พูดประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาสังคมศึกษา

ด้วยโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา  อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท ด้วยเงินระดมทรัพยากร (ระยะเวลาการจ้างช่วงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ วันจันทร์ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) รายละเอียดตามและหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 

อ่านประกาศทั้งหมดไฟล์ PDF คลิ๊กที่นี่ ไอคอนใหม่

 

 

 

 

 

f t g m