Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมการรับสมัครนักเรียนสอบเข้าศึกษาระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทห้องโครงการฯ(๒๕ ก.พ.๒๕๖๓)

PBProjectAdmission25Feb2563A

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมวิชาเยนทร์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย มอบหมายให้คณะกรรมการรับสมัครนักเรียนสอบเข้าศึกษาระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทห้องเรียนโครงการฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งวันนี้เป็นวันที่สี่ของการรับสมัครสอบฯ มีท่านผู้ปกครองนำบุตรหลานเดินทางมาสมัครสอบฯอย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะครู และพี่ๆคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในเรื่องการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ในการสมัครสอบฯ  โดยวันพรุ่งนี้(๒๖ ก.พ.๒๕๖๓) จะเป็นวันสุดท้ายของรับสมัครสอบฯประเภทห้องเรียนโครงการพิเศษ 

 

f t g m