Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมการรับสมัครนักเรียนสอบเข้าศึกษาระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทห้องโครงการฯ(๒๖ ก.พ.๒๕๖๓)

PBProjectAdmission26Feb2563A

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๐๙.๒๐ น. ณ หอประชุมวิชาเยนทร์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและให้กำลังใจคณะครู, คณะกรรมการนักเรียน ที่ปฏิบัติหน้าที่รับสมัครนักเรียนฯในแต่ละแผนก  ในกิจกรรมการรับสมัครนักเรียนสอบเข้าศึกษาระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทโครงการพิเศษฯวิทยาศาสตร์ , โครงการพิเศษฯGifted (ภาษาอังกฤษ) , ประเภทโครงการพิเศษห้องเรียนดนตรีสากล  วันสุดท้ายของการรับสมัครสอบฯ ซึ่งในโอกาสนี้ ผู้บริหาร คณะครู ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองที่ให้ความไว้วางใจโรงเรียนฯ นำบุตรหลานมาสมัครสอบฯ เข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยจัดสอบในวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้  ขอให้นักเรียนทุกๆคนได้เตรียมตัวรักษาสุขภาพ  ทบทวนเนื้อหาบทเรียนต่างๆ และขออวยพรให้นักเรียนโชคดีและประสบผลสำเร็จในการสอบครั้งนี้

 

f t g m