Copyright 2021 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมการรายงานตัวของนักเรียนที่สอบได้ตัวจริงและตัวสำรอง เข้าศึกษาระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทห้องเรียนโครงการพิเศษฯ

PBSTDProjectreport12Mar2563A

วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์(โดมใหญ่) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคุณครูในการรับรายงานตัวนักเรียนที่สอบได้ตัวจริงและตัวสำรอง เข้าศึกษาระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทห้องเรียนโครงการพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์, ประเภทห้องเรียนพิเศษ Gifted ภาษาอังกฤษและ ประเภทห้องเรียนพิเศษดนตรีสากล โดยมีคุณครูสิริณี นันทศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ  พร้อมคณะกรรมการ  คอยให้คำแนะนำทำความเข้าใจแก่ผู้ปกครองและนักเรียนที่มารายงานตัว  เกี่ยวกับการเตรียมเอกสารหลักฐานสำคัญต่างๆในวันมอบตัว วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้

 

f t g m