Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมการรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทห้องเรียนพิเศษฯโครงการฯวิทย์-คณิตและประเภทโครงการฯGifted(ภาษาอังกฤษ) สอบได้ตัวสำรอง

PBSTDProjectregister19Mar2563A

วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์(โดมใหญ่) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  ตรวจเยียมการดำเนินการเลื่อนสถานะนักเรียนที่สอบได้ตัวสำรอง ระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทห้องเรียนพิเศษฯโครงการฯวิทย์-คณิตและประเภทโครงการฯGifted(ภาษาอังกฤษ)  เลื่อนสถานะเป็นตัวจริง  โดยเมื่อวันที่ ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ประเภทห้องเรียนพิเศษฯโครงการฯวิทย์-คณิต มีนักเรียนไม่มามอบตัว  จำนวน ๑๕ คน  และประเภทโครงการฯGifted(ภาษาอังกฤษ)  มีนักเรียนไม่มามอบตัว จำนวน ๖ คน โดยถือว่าสละสิทธิ์ ดังนั้น เมื่อถึงเวลา ๐๙.๐๐ น. ตามกำหนดการฯ คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ จึงได้ดำเนินการเรียกรายชื่อนักเรียนที่สอบได้ตัวสำรอง เลื่อนสถานะเป็นตัวจริงและดำเนินการมอบตัว, ลงทะเบียนเรียน ในลำดับต่อไป

 

f t g m