Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

สถิติจำนวนนักเรียนลงทะเบียนบันทึกข้อมูลสมัครสอบล่วงหน้า(๒๖ มี.ค.๒๕๖๓)

STDRegisterStatic26Mar2563 1

สถิติจำนวนการลงทะเบียนบันทึกข้อมูลสมัครสอบล่วงหน้า ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. มีจำนวน ๑,๑๐๘ คน

 

f t g m