Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ข้อมูลสถิติการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓(๑๓ พ.ค.๒๕๖๓)

STD Admission2563 Type 13 05 2563

STD Admission2563 Plan 13 05 2563

ข้อมูลสถิติการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๑๓ พ.ค.๒๕๖๓

f t g m