Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ข้อมูลสถิติการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓(๑๕ พ.ค.๒๕๖๓)

STD Admission2563 Plan 15 05 2563 Website

ข้อมูลสถิติการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๑๕ พ.ค.๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๒ น.

 

f t g m