Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

งานรับนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ ดำเนินตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับ ชั้น ม. ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (วันที่สาม)

PBAdmission CheckData16May2563A

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๘.๑๐ น. นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย มอบหมายให้ นายพิริยะ เกตุสกุล รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมคณะกรรมการการรับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลการสมัครสอบ  ตามความประสงค์ของนักเรียน(วันที่สาม) วันสุดท้ายในการขอแก้ไขข้อมูลการสมัครสอบ  โดยงานรับนักเรียน จะประกาศเลขที่นั่ง-ห้องสอบ ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้ ขอให้นักเรียนได้ติดตามข่าวสาร-ตรวจสอบข้อมูลของตนเอง  และเตรียมพร้อมการสอบฯ โดยกำหนดการสอบคัดเลือกฯ ประเภทความสามารถพิเศษ วันที่ ๓ มิ.ย.๒๕๖๓ และ ประเภทสอบคัดเลือกคะแนนโอเน็ต สอบวันที่ ๗ มิ.ย.๒๕๖๓

 

f t g m