Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมการรับมอบตัวนักเรียน ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทสอบคัดเลือก คะแนนโอเน็ต ประเภทความสามารถพิเศษ (วันที่สอง)

PBSTDGeneralAdmission15June2563A

PBSTDGeneralAdmission15June2563C

 

 

วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลาประมาณ ๐๗.๓๐ น.. ณ ลานเอนกประสงค์(โดมใหญ่) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ. ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับท่านผู้ปกครองในโอกาสที่บุตรหลานของทุกๆท่าน สามารถสอบเข้ามาศึกษาในระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ในกิจกรรมการรับมอบตัวนักเรียน(วันที่สอง) โดยในวันนี้เป็นการรับมอบตัวนักเรียนฯ ประเภทสอบคัดเลือก คะแนนโอเน็ต และประเภทความสามารถพิเศษ โดยหลังจากท่านผู้ปกครองและนักเรียนได้รับฟังคำชี้แจงต่างๆ แล้ว  จคงเป้นกระบวนการรับมอบตัวนักเรียนฯ โดยคุณครูผู้ปฏิบัติหน้าที่เรียกนักเรียนตามลำดับที่สอบได้มาดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ จากนั้นจึงจะไปดำเนินการเรื่องชุดกีฬาและอุปกรณ์การเรียนต่อไป  ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกๆคนและขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกๆท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจนำบุตรหลานเข้าศึกษาต่อฯ ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยแห่งนี้

 

f t g m