Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมการเลื่อนสถานะนักเรียนที่สอบได้ตัวสำรอง ระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทสอบคัดเลือก คะแนนโอเน็ต ประเภทความสามารถพิเศษ

PBSTDGeneralAdmission16June2563A

วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลาประมาณ ๐๘.๐๐ น. ณ ลานเอนกประสงค์(โดมใหญ่) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบุลวิทยาลัย กล่าวต้อนรับและกล่าวชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการเรียกบัญชีรายชื่อนักเรียนที่สอบได้ตัวสำรอง เพื่อเลื่อนสถานะเป็นตัวจริง เข้าเพิ่มเติมในแผนการเรียนที่ยังมีจำนวนนักเรียนไม่ครบตามประกาศการรับนักเรียนของโรงเรียนฯ  โดยมี นายพิริยะ เกตุสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กลุ่มบริหารวิชาการ คุณครูสิริณี นันทศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ คณะครู ร่วมดำเนินการจัดการรับมอบตัวนักเรียนฯ  โดยเมื่อถึงเวลา ๐๙.๐๐ น. คุณครูกนกวรรณ สร้อยคำ ได้เชิญตัวแทนท่านผู้ปกครองจำสลากจัดลำดับแผนการเรียน  เพื่อเรียกบัญชีรายชื่อนักเรียน  จากนั้นจึงเริ่มประกาศเรียกรายชื่อนักเรียนตามลำดับของแต่ละแผนการเรียน  และดำเนินการรับมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนในขั้นตอนต่อไป

 

f t g m