ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19)

Category: News2563
Published: Thursday, 09 July 2020 13:00
Written by Super User
Hits: 177

PBWelcomeMOEGuest09July2563

วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๑๑.๑๐ น.  ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายสุทิน แก้วพนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และนายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธาณสุข พร้อมคณะฯ เดินทางมาติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) โดยมีนายสิทธิพงษ์ พฤษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณะครู ให้การต้อนรับและนำชมการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์ จากนั้น รับฟังการนำเสนอข้อมูลการดำเนินการ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ณ ห้องประชุมหอประชุมพิบูลสงคราม