Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ครบ ๑๒๑ ปี (ชุดที่ ๑)

PB121 Pibul 23July2563A

PB121 Pibul 23July2563C

PB121 Pibul 23July2563E

PB121 Pibul 23July2563F

กิจกรรมสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเปลี่ยนผ้าห่มหลวงพ่อขาว, กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและกิจกรรมถวายบังคมพระบรมราชนุเสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕

 

f t g m