Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ครบ ๑๒๑ ปี (ชุดที่ ๒)

PB121 Pibul 23July2563A0

PB121 Pibul 23July2563A2

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. ณ ลานเอนกประสงค์(โดมใหญ่) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายสุปกิต  โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  มอหมายให้ นายสุภกิณห์  แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ครบ ๑๒๑ ปี  โดยมีนายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย แขกผู้เกียรติ ศิษย์เก่าพิบูลวิทยาลัย ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ  โดยมีกิจกรรมทำบุญวันคล้ายสันสถาปนาโรงเรียน, พิธีประกาศสดุดีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย, กิจกรรมมอบเงินสนับสนุนการศึกษา, กิจกรรมมอบโล่แก่ศิษย์เก่าฯ ดีเด่น, กิจกรรมเชิดชูเกียรติครูผู้ปฏิบัติราชการ ครบ ๑๕ ปี และ ๔๐ ปีและกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ตามลำดับ ในโอกาสนี้ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ขอขอบพระคุณ นายสุภกิณห์  แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีฯ ในวันนี้

<< ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด >>icon new

PB121 Pibul 23July2563H

PB121 Pibul 23July2563J

PB121 Pibul 23July2563M

PB121 Pibul 23July2563N

<< ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด >>icon new

 

f t g m