Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับประเทศ การประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ ระดับประเทศ งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๓

PBPraywinner26July2563

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ได้รับโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  การประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๓  ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมชายล้วน รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ จัดโดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม วัดชัยชนะสงคราม โดยนายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ได้มอบหมายให้คุณครูฉัตรชัย พุ่มเถื่อน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมคณะครูผู้เกี่ยวข้องดำเนินการฝึกซ้อมและจัดส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดฯ 

(ขอขอบคุณภาพและข่าวจากเฟ๊ซบุค:คุณครูฉัตรชัย พุ่มเถื่อน)

 

f t g m