Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมวัดในโรงเรียน(๘ ก.ย.๒๕๖๓)

PBWatinschool08Sep2563A

PBWatinschool08Sep2563C

วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๐๗.๑๕ น. ณ วิหารหลวงพ่อขาว วัดพระยาออก โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  คณะครูและนักเรียน สวดมนต์ไหว้พระ ฟังธรรมะ ทำบุญตักบาตรร่วมกันในกิจกรรมวัดในโรงเรียนทุกๆวันอังคาร ดำเนินการโดยกลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

f t g m