Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

รางวัลเหรียญทองและรางวัลระดับยอดเยี่ยม ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๓ ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดใหญ่

PBSTDAffairGold10Sep2563

วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก  นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๓ ระดับประเทศ โดย นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เข้ารับโล่รางวัลระดับยอดเยี่ยม และเกียรติบัตรระดับทอง ประเภท สถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดใหญ่  โดยมีคณะครู หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ

 

f t g m