Copyright 2021 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

PBDutytraining10 13Sep2563A

เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมการเวก สำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ให้การต้อนรับและนิเทศก์ให้ความรู้แก่ คณะฝึกประสบการณ์เรียนรู้ในสภาพจริง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๘ ท่าน โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  ร่วมให้การต้อนรับรและนำชมการบริหารงานของกลุ่มบริหาร ทั้ง ๔ กลุ่ม และนำเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ต่างๆภายในโรงเรียน ซึ่งกำหนดการฝึกประสบการณ์ฯ จัดระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดย สพป.ลพบุรี เขต ๑ มอบหมายให้โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เป็นสถานศึกษาที่ใช้ฝึกประสบการณ์ฯ ในครั้งนี้

 

f t g m