กิจกรรมการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ(HCEC) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

Category: News2563
Published: Sunday, 13 September 2020 11:51
Written by Super User
Hits: 481

PBHCECEnglishTest12 13Sep2563A

วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒ อาคารคอมพิวเตอร์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย และนายพิริยะ เกตุสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ โดยมีคุณครูอมรชัย สถานนท์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและผู้จัดการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ(HCEC) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ให้การต้อนรับฯ และรายงานการดำเนินงานการจัดสอบฯ ซึ่งการทดสอบฯ จัดระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓