Copyright 2021 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯและการประเมินวิทยฐานะครู(ว.๒๑)

PBW21Guest18Dec2563A

PBW21Guest18Dec2563C

วันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๐๙.๑๕ น. ณ หอประชุมพิบูลสงคราม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กล่าวให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่ นางสาวอินทนัชฤทัย บุญโต  รองผู้อำนวยโรงเรียนปราจีนกัลยาณี กลุ่มบริหารงานบุคคล  ที่นำคณะครูเดินทางมาศึกษาดูงานฯ เยี่ยมชมการจัดการประเมินวิทยะฐานครู(ว.๒๑) โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมให้การต้อนรับ  จากนั้นคณะศึกษาดูงานได้เดินทางไปยัง ศูนย์ ERIC-ห้องทานตะวันและศูนย์อาเซียนศึกษา เพื่อเยี่ยมการดำเนินงานในด้านต่างๆ ตามลำดับ

 

f t g m