Copyright 2021 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ร่วมเข้ารับแอลกอฮอล์เจลพระราชทานต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

PBAlcoholGel15Feb2564

วันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี   นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  มอบหมายให้ นายประเสริฐ ดิษกร รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป และตัวแทนคุณครูจากโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ร่วมเข้ารับแอลกอฮอล์เจลพระราชทานต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา   ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงข้าพุทธเจ้าทั้งหลาย  โดยในปัจจุบันมีความต้องการใช้แอลกอฮอล์เจลในปริมาณมาก   โรงเรียนจะนำแอลกอฮอล์เจลที่ได้รับพระราชทานนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด ๑๙
(ภาพ-ข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย)

 

f t g m