Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประชาสัมพันธ์:เรื่องการรับนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

** ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) **icon new

** ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ประเภทสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET , ประเภทความสามารถพิเศษ คลิ๊กที่นี่ **icon new

** ประกาศคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

เรื่อง หลักเกณฑ์การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คลิ๊กที่นี่ ** icon new

*** ตามประกาศของ สพฐ. มีคำสั่งให้เลื่อนการรับสมัครนักเรียน

สอบเข้าศึกษาระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET,ประเภทความสามารถพิเศษ ***

ดังนั้น นักเรียนสามารถลงทะเบียนบันทึกข้อมูลการสมัครสอบล่วงหน้าได้ถึง 

วันที่  ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

 

<< เข้าสู่ระบบลงทะเบียน >>icon new

 

f t g m